vineri, 30 decembrie 2011

* univers plagiat

Tu n-ai cules petala amorţită-
alb vestejit mă-mbracă în ninsori
şi-n basmul vechi de noapte însoţită
mă furişez sub vrafuri de scrisori.

Pe cer brăzdat şi fără săptămână
cu zdrenţe de duminici în zenit
pe sclava care sunt mă fac stăpână
să desenez plecări în infinit.

Nu ştiu să mor- trăiesc a doua oară
în univers pe pânză plagiat
din sipeţel prădat, fără comoară
de virusul "amor" contagiat.

Şi doar cu talpa goală şi rănită
alerg în anotimpul scuturat
de viaţă şi de moarte huiduită
prin veac orfan de înfloriri ratat.

duminică, 25 decembrie 2011

* dor curmat

Anotimpul cărunt
se prelinge prin verde,
nori pe chip aşternând
visu-n ceaţă îmi pierde,
mă despoaie de frunze,
sărbători cu desert
să mă-mbrace-n furtună-
zbor de fluturi să cert.

Stropul vinei amar
în pustiu mă adapă,
galerie prin gând
şi orbita mea sapă,
căci pe geana ta plouă
cu suspin funerar
adunat de sub piatra
de la ultim hotar.

Rima nopţii ating
cu arsura în palmă,
mă strunesc ca un arc
peste victima calmă,
şi te chem, te alung
tot uitându-mă-n urmă
să văd ultimul dor
cum amurgul îl curmă.

luni, 12 decembrie 2011

* singurătăţi nocturne

Orizontul se prelinge-n coaja nopţii,
valsul zilei se piteşte-n geamul ud,
mă ascund în gară de blestemul sorţii,
ambalez în ritm şi rimă gândul nud.


Fericirea-nfăş în giulgiul de mătase,
vame pun la uşi, la porţi şi la cărări,
pleoapa culc peste dorinţe nesfioase
împletind în păr cunună din uitări.


Mă alin cu umbra şoaptelor topite
din ecoul consumat în primăveri
când fiori înmugureau pe vis, iubite,
într-o eră fără mâine, fără ieri.


Strâng în palme praful clipei scuturate
şi cenuşa calendarului finit
să le-aştern pe rana bolţii-nsingurate
pentru cânt curmat şi basm neâmplinit.

miercuri, 7 decembrie 2011

* prizoniera labirintelor

Mă-ndepărtez cu încă o ninsoare
de fluturii rămaşi în primăveri,
orbecăind înfrântă de visare
prin labirint întemniţat în ieri.

Prizoniera nopţii virtuale -
înveşnicesc minciuna în destin
momită de puzderii de vocale
şi dulcele din seva de pelin.

Răspund chemării umbrei fără voce,
fantome prind la braţ şi mă încânt
de strigătul tăcerilor feroce
rugina din retină să-nspăimânt.

Aduc orbita-n roz cules din rouă,
mă-nvălui cu amurgul purpuriu
şi până-n zori pictez pe-o pânză nouă
alt labirint, la fel de fumuriu.