descîntece

Program pentru subconştient.

Curgeţi pîraie peste boala mea
şi ducă-se undeva:
la înălţimi şi depărtare,
în adîncuri de mare,
să nu se mai întoarcă înapoi,
spălaţi-o cu şuvoaie de ploi.

Iartă, Doamne, blestemele toate
care mi-au fost aruncate.
Iartă blestemele din inima mea
şi supărarea cumplită şi grea.
Şterge-le de sus şi de jos,
scoate-le din carne şi os,
culege-le din deal şi din vale
să nu le mai întîlnesc în cale,
arde-le cu foc şi urgie
înapoi să nu mai vie.

Dezleagă, Doamne trupul meu chinuit
de ochiul rău care m-a privit.
Cu stropul ochiului tău mă spală
şi mă leagănă la tine în poală,
suspinul de-mi seacă,
boala să-mi treacă.

Dumnezeu m-a ascultat
ploiţă mi-a dat.
Ploiţa m-a spălat
de tot răul m-a eliberat.
Mulţumesc Dumnezeule din Înalt:
pentru a Ta bunătate,
pentru a mea sănătate.

De spaimă

Curgi ploiţă peste mine
Şi mă spală de suspine,
Spală spaima cea din oase
Şi dă-mi aripi de mătase
Ca să zbor la Dumnezeu
Şi la îngeraşul meu,
Să-mi ia frica cea din os
Să mă facă sănătos.

Dumnezeu m-a ascultat
Şi de frică m-a scăpat.
Toate spaimele s-au dus
Şi de mine s-au ascuns.
Mulţumesc Doamne cel Sfânt
Sănătos de-acuma sînt.

 
  Pentru o moştenire, cadou, împrumut...

Mâna ce dă, fie curată,
Mâna ce ia, fie înţeleaptă,
Averea să crească
Venitul să sporească-
Pentru lume – încântare
De la Dumnezeu binecuvântare.

Cerul se înveseleşte
Cu nororc şi dolari mă stripeşte,
Şi cu milioane de lei
Să am eu şi copiii mei.
Mulţumesc Doamne Sfânt Ţie
Pentru sănătate şi bogăţie.

  Pentru construirea casei.

Fie sub talpa mea locul curat
Cu agheasma Cerurilor spălat,
Să am aici casă zidită
De Dumnezeul Sfânt ocrotită.
În ea fericirea să crească
Şi averile să se înmulţească

Dumnezeu casa mi-a dat
Aşa cum mi-am imaginat.
Şi o am îmbelşugată
Că-i de Sfinţi  binecuvântată.
Mulţumesc Doamne pentru casă
Din sânul Cerului aleasă.

      De durere.

Curgeţi pâraie peste durerea mea
Şi duceţi-o undeva:
La înălţimi şi depărtare
În adâncuri  de mare,
Să nu se întoarcă înapoi
Spalo cu şuvoaie de ploi.

Cerul a spălat-o
Pământul a filtrat-o
Şi-a împreştiat-o pe sus şi pe jos
Şi m-am făcut sănătos.

Mulţumesc durere că ai plecat
Să te ţii mai departe de sat,
Stai în adânc de mare
Să te filtreze cu sare.

    Pentru ochii încrucişaţi

Spală-mi, Doamne ochii când plouă
Şi mi-i stropeşte cu rouă
Să se îndrepte şi să lucească
Îngeraşilor să zâmbească,
Adună privirea-n petala florilor
Să aibă isteţimea zorilor.

Dumnezeu ochişorii mi-a spălat
Şi înapoi mi i-a dat
Sănătoşi şi curaţi
De cruciş eliberaţi.
Mulţumesc Doamne îţi spun
Că mă auzi. Că eşti bun.

   De ochi răi.

Dezleagă Doamne trupul meu chinuit
De ochiul rău care m-a privit
Cu stropul ochiului Tău mă spală
Şi mă leagănă la tine în poală
Suspinul de-mi seacă
Durerea să-mi treacă.

Dumnezeu a ordonat
Ploaia de m-a spălat
Curcubeul m-a legănat
De ochiul rău m-a dezlegat.
Îţi mulţumesc Doamne cel Sfânt
De la Cer pân-la Pământ
Pentru a mea sănătate
Pentru a Ta bunătate.

Dizabilitate

O mână străină
mi-a adus boală spână,
mi-a adus necaz
peste frunte şi-obraz
peste ochi şi sprâncene
peste pleoape şi gene
peste nas şi bărbie
punând mintea-n robie.

Arată-ţi Doamne Sfinţirea
Şi dezleagă-mi gândirea
Arată-ţi puterea
Şi spală durerea
Pune-n creier lumină
De înţelepciunea Ta plină,
Din Cer coborâtă
În capul meu primenită.

Mulţumesc Doamne-Părinte
Pentru raţiune şi minte,
Pentru iubire, iertare
Şi puterea Ta mare.

Defect de pronunţare

Supărarea Pământului
a schimbat direcţia vântului
sunetele s-au împrăştiat
cuvintele s-au împiedicat.

Iartă, Doamne, supărarea Pământului
şi ogoieşte bătaia vântului
adună sunetele din arătură
şi mi le pune în gură.

Domnul milostiv mă ascultă
îmi dă iubirea lui multă,
limba se aşează cuminte
să rostească corecte cuvinte.

Mulţumesc, Dumnezeule Sfânt,
din mila Ta sănătos eu sânt.

„Curăţirea” apei

Apuşoară, apuşoară,
răcoroasăşă, limpejoară
Încarcă-te cu iubire
Şi cu simţ de fericire
Ai casei să mă iubească
Tot satul să mă preţuiască.
Dă-mi energia ta mare
De sănătate dătătoare
Spală din mine răul
Şi să-l ducă pârăul.
Să fiu ca tine dorită
Curată şi împlinită.

Mulţumesc apuşoară
Curată şi limpejoară
Că ai pus în inima mea
Energia ta
Şi ai pus în trupul meu
Adevărul tău
Sunt acum iubită
De toţi preţuită
Sănătoasă şi  curată
De îngeri înconjurată.

 Dezlegarea cununei

Cobor din taina gândului
Spre puterea pământului
Urc spre sfinţirea cerului
Cu puterea fierului
Blestemul să mi-l lege
Cununia să-mi dezlege
Să devin mireasă
A ursitului meu aleasă
Să fiu nevastă cu bărbat
De Dumnezeu binecuvântat
Să avem casă cu copii
Cu fiice şi fii,
Cu averi şi noroc,
Cu petreceri şi joc.

Mulţumesc puterii pământului
Că pe aripa vântului
mi-a adus uşurare
a cununei dezlegare.
Mulţumesc sfinţirii cerului
Şi puterii fierului
Că mi-a adus uşurare
A cununei dezlegare.

De ură

Ieşi supărare din inima mea
Pleacă ură în lumea ta
Firea să mi se uşureze
Sufletul să mi se lumineze.

Dumnezeu mi-a dat
Energia de sus
m-a luminat
cuvântul lui Isus
ura se topeşte
supărarea se linişteşte
firea se uşurează
sufletul se luminează.

Mulţumesc lui Dumnezeu
Că a curăţit sufletul meu
cu bunătatea Lui
şi puterea Cerului.Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu